Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden van Bohemian Treats

1. Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van Bohemian Treats, gevestigd te Rijswijk en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 68256833 bij de Kamer van Koophandel Den Haag.

2. Indien u artikelen bestelt bij Bohemian Treats, verklaart u akkoord te gaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Bohemian Treats heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. Prijzen en andere gegevens vermeld op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

4. Orderbevestiging
Na bestelling ontvangt u per e-mail een orderbevestiging op het opgegeven e-mailadres, met daarin de totale kosten vermeld. Mocht u geen bevestiging per e-mail krijgen, laat dit dan zo spoedig mogelijk per e-mail weten.

5. Bestelling annuleren

5.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@bohemiantreats.nl. Indien binnen deze termijn door Bohemian Treats geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt Bohemian Treats geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.


5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Bohemian Treats te retourneren. Mail ons naar info@bohemiantreats.nl en we sturen u een herroepingsformulier.
Wij adviseren u ten alle tijden een kopie exemplaar te bewaren en ons één exemplaar te mailen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:

a) de verpakking van het product voor zover mogelijk onbeschadigd is, de verpakking van de spenen dient wel onbeschadigd te zijn daar dit een hygiënisch product betreft.
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is, 
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, 
d) u de gebruiksaanwijzing en / of instructies niet heeft opgevolgd.
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes, 
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd. 
g) u vooraf schriftelijk aan Bohemian Treats heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden.
5.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door BohemianTreats kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 5 dagen contact op te nemen met info@happytreats.nl  
5.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door Bohemian Treats kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 7 dagen contact op te nemen met info@happytreats.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 7 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
5.5 Bohemian Treats behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van BohemianTreats of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant. 
5.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bohemian Treats schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Bohemian Treats de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal BohemianTreats het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren. Bohemian Treats zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten en indien de gehele order retour is gekomen zullen ook de verzendkosten worden vergoed.
5.7 Bohemian Treats is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.​

6. Betaling
De betaling geschiedt altijd geheel vooraf d.m.v. betaling via ideal, Klarna of overboeking. In geval van overboeking kunt u het totaalbedrag overmaken op rekening NL49 KNAB 0255 8892 91 t.n.v. Happy Treats te Rijswijk. (onderdeel van Bohemian Treats).
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bohemian Treats gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten te annuleren.

 

Privacy Policy

Below is an example of what to add your existing Privacy Policy:

Om u de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van u aan Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer u kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of u gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van uw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.

Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.


7. Levering
We doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk bij jouw thuis af te leveren. Dat betekend dat we alle pakketjes binnen 1-5 werkdagen na bestelling proberen te versturen.

8. Eigendom
Het eigendom van de artikelen gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
​​
9. Reclameren & Aansprakelijkheid
BohemianTreats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen. Sommige artikelen bevatten kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kleine kinderen. Gebruik daarom alle artikelen onder toezicht van een volwassen persoon.
Happy Treats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie van deze site.

11. Overmacht
Bij overmacht van Bohemian Treats kan de bestelling door ons worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden waar wij geen grip op hebben, zoals: ziekte, familie-omstandigheden, bedrijfsstoring, transportmoeilijkheden, stakingen en wanprestatie van onze leveranciers en vervoerder.
Uw betaling zal binnen 2 werkdagen aan u worden overgemaakt op het door ons bekende rekeningnummer.

12. Garantie
BohemianTreats staat ervoor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Bij productiefouten en/of ontbreken van onderdelen wordt de fout op kosten van BohemianTreats hersteld. Voorwaarde is echter dat uw klacht binnen 7 dagen ontvangen is.
Bhemian Treats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, modellen en teksten. Deze als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

13. Gegevensbeheer en privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
Bohemian Treats verzoekt u uw telefoonnummer, adres en e-mailadres in te vullen, zodat wij, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.

15. Copyright
De volledige inhoud van deze website (www.bohemiantreats.nl) is auteursrechtelijk beschermd. Dit omvat alle (maar is niet beperkt tot) tekst, afbeelding, foto`s, en producten die in eigen beheer gecreëerd zijn. Al het materiaal dat kan worden opgevraagd via deze website mag alleen worden gebruikt om meer informatie over BohemianTreats en haar diensten te vergaren. Niets van het materiaal dat kan worden verkregen via deze website ma g gebruikt, gekopieerd, nagemaakt, aangepast, gewijzigd, geprint, geprojecteerd of bekeken worden op een andere manier dan voorafgaande is beschreven zonder expliciete toestemming.​

 

 

Privacybeleid BohemianTreats


Deze pagina is voor het laatst aangepast op [01-07-2020].

Bohemian Treats respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

Bohemian Treats gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een bestelling plaatst, heb ik je naam, e-mailadres en (aflever)adres nodig om een factuur op te maken, je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden,

 • Betaling van je bestelling verloopt via Mollie & Klarna
  - Voor betaling via iDeal en Klarna zijn je naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van je eigen bank.
  - Betaling via vooruitbetaling gaat via de beschermde omgeving van Mollie en je eigen bank. 

 • Voor de nieuwsbrief dien je jezelf altijd aan te melden en toestemming te geven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij aanmelding wordt je voornaam en e-mailadres gevraagd. Heb je jezelf aangemeld voor het de nieuwsbrief dan ontvang je maximaal 2 keer per maand de nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes van Bohemian Treats.             

 • Als je reageert op een actie of prijsvraag, vraag ik je naam en e-mailadres. Deze gegevens heb ik nodig om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op de marketingacties te meten. Ook heb ik voor het versturen van de prijzen aan de winnaars of eventuele actieproducten de adresgegevens nodig.

 • Voor het adverteren op Facebook en Instagram maak ik gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn producten interessant zijn. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.

Samenwerking met derde partijen

Bohemian Treats werkt samen met de volgende partijen:

 • Sendcloud ontvangt je naam, adresgegevens en e-mail adres voor het versturen van je bestelling alsmede om je op de hoogte te houden via de track & trace. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Sendcloud voor meer informatie. www.sendcloud.nl

 • Mollie ontvangt je naam en adresgegevens voor het verwerken van de betaling. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Mollie voor meer informatie. https://www.mollie.com/nl/privacy

 • Je betaling komt binnen op onze bank, hierbij ontvangt de bank je naam en bankrekening gegevens voor het verwerken van de betaling.

 • Mijnwebwinkel.nl is de host van deze webwinkel. Alle gegevens die je via mijn webwinkel ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van Mijnwebwinkel.nl . Mijnwebwinkel.nl heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is de hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

 • De administratie wordt verwerkt door onze boekhoudster, deze heeft inzage in klant- en betaalgegevens ten behoeve van Belastingaangiftes. Met de boekhoudster heeft Bohemian Treats een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Daarnaast gebruikt Bohemian Treats cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorg ik er onder andere voor dat je bij een bezoek aan de website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de website dus een stuk prettiger.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij je bezoek aan een website, naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

De verschillende typen cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Hieronder vallen functionele cookies.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Hieronder vallen tracking cookies, sociale media cookies en marketing cookies.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?

Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

 • Winkelwagen (functioneel): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.

 • Cookie keuze (functioneel): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.

 • Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Bohemian Treats verkoopt je gegevens niet

BohemianTreats zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Ook de door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Gegevens verstrekt ten behoeve van het verwerken van een bestelling, actie of prijsvraag worden maximaal 7 jaar bewaard. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard tot je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief.

Jouw gegevens inzien

Je hebt altijd het recht om de door Bohemian Treats opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar info@bohemiantreats.nl. Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, en stel je hier niet langer prijs op, dan kun je jezelf altijd uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat ook een link om je persoonlijke gegevens na te kijken en te corrigeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Happy Treats en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek melding

Per 1 januari 2016 ben ik, als webwinkelier, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

© 2020 - 2021 Bohemian Treats | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel